שאלות ותשובות

כדי לפשט את תהליך העבודה, אלו הן אבני הדרך המוסכמות מראש על כלל הדיירים והצוות שלנו:

 • חתימה של רוב בעלי הדירות במתחם מאפשרת להתחיל בתכנון הפרויקט החדש.
 • מינוי עו”ד מקצועי ומפקח על הבניה המוסכם על כלל הדיירים למציאת פתרונות ספציפיים לקשיים שעשויים להתעורר בדרך, והבטחת שקיפות ואחידות לבעלי הדירות
 • קידום התכנית לאישור הועדות המקומית והמחוזית.
 • הכרזה על המתחם כמתחם מאושר במקרה של תהליך פינוי בינוי.
 • הוצאת היתר הבניה.
 • תהליך הבניה:
  שמירה מוקדפת על כללי הבטיחות, שעות העבודה ופרטיות באתר, מסייעת לבעלי הדירות לחוות את תהליך הבניה במינימום הפרעה לחייהם הפרטיים.
 • מקבלת היתר הבניה ובהמשך לתחילת הבניה ועד סיומה , עומדים שותפי החברה עצמם בראש הצוות התכנוני והביצועי ומובילים את שלבי הבניה באחריות ובהקפדה על כל פרטי הפרויקט.
 • כל בעלי הדירות מוכרים על ידי שותפי אדם קפיטל גרופ, ומנהלים עמם תקשורת אישית.
 • במקרה של פינוי בינוי, חזרה לדירות החדשות וליווי גם בהמשך ועד לרישום הנכסים בטאבו.

מבירור הפרטים הראשונים ועד השלמת הפרוייקט וכניסה לבניין המחודש/חדש – צפוי פרק זמן מורכב מהשלבים הבאים:

1-ארגון כחצי שנה
3-היתר בניה כשנה
2- בניה כשנתיים

לפחות 75% מבעלי הדירות בבניין צריכים לאשר את התהליך.

פרוייקט, ובמיוחד פרוייקט בניה, שאורך מספר שנים טומן בחובו נקודות כשל רבות.
לכן חשוב לוודא שקיים ליווי בנקאי ולבחור באנשי מקצוע בעלי ניסיון, שכבר ראו וחוו “הכל”, מכירים את השוק ואת המלכודות הצפויות – ויודעים להתמודד איתן ולהתריע מפניהן מבעוד מועד.